3. Gazdasági elemzés

Szakmai elemzés a tatai Öreg-tó partjára tervezett ötcsillagos luxusszállodáról

Gazdasági elemzés

Verzió 1.0 - 2020/07/04

Gazdasági elemzés        

Helyi adóbevételek        

Munkaerő        

A beruházáshoz kapcsolódó, egyéb célt nem szolgáló infrastrukturális fejlesztések        

A beruházás lehetséges hatásai a város egyéb bevételeire        

Összefoglaló        

Gazdasági elemzés

Helyi adóbevételek

Az Avalon Center Kft. 100 milliós várható adóbefizetést ígért a szálloda üzemeltetéséből Tatának. Ez egyrészt egy jogilag nem számon kérhető ígéret, másrészt, mint azt az alábbi számításokkal alátámasztjuk, erősen túlzó. Ekkora helyi adóbefizetéshez legalább még egy ekkora szállodát kellene építeni. Összehasonlításként megjegyezzük, hogy az Avalon Park Kft., amelyik a miskolctapolcai Avalon Resort & Spa-t, és más szolgáltató egységeket is működteti, összesen kb. 40 millió forint helyi adót fizet  202 fő alkalmazottal, több mint évi 4 milliárdos árbevétellel, és öt éve veszteséges[1].

Számításunk az Avalon irreálisan magas (70%-os) kihasználtsági adataival a következő.

(Az országos szállodai férőhely-kihasználtság 5* szállodák esetében  2019-ben 59% volt.[2])

Az 1841. hrsz. ingatlan 15 751 m2-es területén, levonva az építmény területét, 120 szobával, 70%-os férőhely-kihasználtsággal, 4+2 szinten, szintenként 7000+5000+4000+2000 illetve 6000+6000 m2-es bruttó területtel (látványterv alapján) számoltunk. (lásd “A bemutatott első látványterv méretelemzése, illeszkedés” fejezetet).

Háromféle helyi adó fizetési kötelezettség van:

  1. Építményadó: A bruttó terület 80%-a számít hasznos területnek. 5600+4000+3200+1600 m2 hasznos területtel és 450 Ft/m2/év értékkel számolva, a négy felszín feletti szinten 6 480 E Ft, valamint a 2 garázs szinten 200 Ft/m2/év értékkel számolva 1 920 E Ft adódik. Ez összesen: 8 400 E Ft.
  2. Idegenforgalmi adó: 70%-os éves szintű kihasználtsággal (ez 11%-kal magasabb mint a magyarországi 5* szállodák átlagos kihasználtsága) számolva, az éves idegenforgalmi adó összege 52 122 vendégéjszaka * 500 Ft/fő = 26 061 E Ft.
  3. Iparűzési adó: 120 szoba, 70%-os kihasználtsággal, vidéki 5* kategóriájú szállodák átlagos 41,9 E Ft nettó bevétel/szoba és átlagos 23%-os levonható költséghányaddal kalkulálva: = 989 millió Ft (az összes adóalap), adókulcs 2%, tehát az éves adó 19 780 E Ft.

 

Összes adóbefizetés tehát irreálisan optimista esetben 8 400+26 061+19 780 = 54 241 E FT, azaz kerekítve 54 millió forint. A legnagyobb tételt (26 061 E Ft), az idegenforgalmi adót a kormány eltörölte, tehát enélkül a várható bevétel (a túlbecsült kihasználtsággal számolva) 28 180 E Ft. Ez Tata város éves költségvetésének a 0,2%-a. Ha az idegenforgalmi adó ismét bevezetésre kerül, akkor is csak a város éves bevételének kerekítve 0,4%-át tenné ki a szállodából származó összes bevétel. Az éves adóbevétel egy tatai polgárra számítva (23 ezer fő) évente 1220 Ft/fő és 2360 Ft/fő közötti érték lenne maximum.

Ha a nehezen számszerűsíthető természetkárosítást, tájrombolást figyelmen kívül hagyjuk, és csupán pragmatikusan gondolkodunk, felvetődik a kérdés: megéri-e Tata városának feláldozni egyik legnagyobb kincsét, az Öreg-tó partját (a szabályozás megváltoztatásával) a város adóbevételének 1-2 százalékáért, a város költségvetésének 0,4%-ért? Tata város 2019. évi önkormányzati beszámolója szerint a legnagyobb adófizető a helyi iparűzési adó 16%-át (az összes adóbevétel 12%-át) fizeti be. Az Avalon, a lakosságot ennyire megosztó beruházás ellenére nem tartozna a város legnagyobb adófizetői közé.

 

Megnevezés

2020. évi tervezet (ezer Ft)

Költségvetés % Adóbevételek %
Tata város éves költségvetése[3] 13 362 503    
Tata város összes adóbevétel 2 350 000    
Tervezett éves iparűzési adóbevétel 1 815 000    
Avalon éves adóbefizetés összesen 54 121 0,4 2,3
Avalon iparűzési adó 19 780 0,15 0,84
Avalon éves adóbefizetés idegenforgalmi adó nélkül 28 180 0,2 1,2
Avalon ígért adóbefizetés 100 000 0,75 4,2
1

 

Munkaerő

A beruházó a tervek melletti egyik érvként az új munkahelyek teremtését hozza fel. Ismeretes, hogy Tatán - ahogy az egész országban is - a vendéglátás területén munkaerőhiány van. A szálloda munkaerőigénye így a régóta helyben működő vendéglátó egységektől vonzaná el a helyi munkaerőt, lehetetlen helyzetbe sodorva őket.

Munkaerőpiac helyzete a kistérségben:

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességen belüli aránya évek óta kedvezőbb a megyei és az országos adatoknál.

2018-ban és 2019-ben szinte folyamatosan 3 százalék körüli értékben mozgott a regisztrált álláskeresők gazdaságilag aktív népességen belüli aránya. A Tatai járás álláskeresői létszáma már akár a teljes foglalkoztatottságot is mutathatja.

*Forrás: Önkormányzat Beszámolója 2014-18

A beruházáshoz kapcsolódó, egyéb célt nem szolgáló infrastrukturális fejlesztések

A szálloda megközelítéséhez felmerült egy részben természetvédelmi területen haladó új út megépítésének szükségessége. Ennek megépítéséről jelenleg nem rendelkezünk információval, sem a pontos útvonalat illetően, sem pedig az út építésének és későbbi üzemeltetésének költségeiről, illetve, hogy a költségeket a beruházó vagy Tata Város viselné-e. Amennyiben a városnak saját erőforrásaiból kell infrastrukturális fejlesztéseket, vagy azok fenntartását finanszíroznia a szálloda megépítése érdekében, ennek költségeit szembe kell állítani a várható adóbevétellel.

A beruházás lehetséges hatásai a város egyéb bevételeire

Az Öreg-tó, annak jelenlegi látképe, madárvilága komoly idegenforgalmi vonzerőt jelentenek. A Tatai Vadlúd Sokadalom egy konkrét példa erre. A tervezett beruházással kapcsolatban mindenképpen vizsgálni kell az építkezésnek, illetve a megépült szállodának ezekre, és az ezekből származó bevételekre gyakorolt hatását.

Összefoglaló

A tervezett beruházáshoz kapcsolódó gazdasági érvek önmagukban nem értelmezhetőek. A teljes kép kialakításához figyelembe kell vennünk a szálloda megépülése által a város költségvetésére gyakorolt egyéb, sok esetben várhatóan negatív következményeket is. Az eddigi számszerűsíthető ígéretek jogilag nem számonkérhetőek, szakmailag nem megalapozottak, és gazdasági szempontból nem jelentenek komoly előnyt a város számára. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a döntéshozó testületek ne csak kiragadott állítások, hanem egy részletes, mindenre kiterjedő elemzés figyelembevételével döntsenek. Az itt bemutatott elemzés ehhez kíván támpontokat adni.

[1] Avalon Park Kft. éves mérleg- és eredménykimutatása, Igazságügyi Minisztérium adatbázisa alapján

[2] MSZÉSZ - Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége - hah.hu

[3] Forrás: http://tata.hu